109_0001.htm119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 110.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 13. 11. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Program javnih investici- ja za period 2020   2022. godina, koji sadrži 109 projekata. Od toga 50 je u provedbi, 57 kandidiranih i dva sa statusom odobrenog. Ukupna vrijednost svih projekata je viša od 14 miliona maraka. Donesena je i Odluka o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća