119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 116.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 21. 11. Prvi put u BiH održava se sedmica o podizanju svijesti o prevarama. Tim povodom organizovana je diskusija EU i BiH zajedno za jaču vladavinu prava, pregled reforme vladavine prava u BiH kroz prizmu EU projekata. Projekti EU imaju cilj da podrže ovaj proces te je razgovarano sa predstavni- cima 5 projekata koji zajedno rade na osnaživanju vladavine prava. Poručeno je da BiH treba naći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava, jer je to temeljna vrijednost EU.prethodna    <<  1  >>    slijedeća