119_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm100_0001.htm 117.1 Vijesti iz BiH MOSTAR, 21. 11. U Mostaru je sinoć preminuo Milorad Bahilj, potvrđeno je za  Avaz  iz Kliničkog centra Sveučilišta u Mostaru Bahilj je bio ministar trgovine u Vladi FBiH. Rođen 23. februara 1953.u Mostaru gdje je završio osnovnu i srednju ško- lu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  Džemal Bijedić  u Mostaru 1980. godine. U Aluminijskom kombinatu Mostar radio na poslovima ekonomske i financijske struke od 1976. do 1992. godine. U firmi  Lijanovići  radio je na poslovima komercijalnoekonomske struke. Do imenovanja na dužnost Federalnog ministra trgovine obavljao dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara od 2010. godine.prethodna    <<  1  >>    slijedeća