120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 119.1 Vijesti iz BiH MOSTAR, 20. 9. U našoj zemlji su održani protesti zbog klimatskih promjena.Okupljanje u Sara- jevu kod Vječne vatre organizirala je organizacija Climate Save Bosnia,a mla- di aktivisti apelirali su na zatvaranje termo i hidroelektrana i korištenje ob- novljivih izvora energije,da bi se živ- ot na planeti sačuvao za buduće genera- cije.Protest u Mostaru organizirala je organizacija Extinction rebellion,a uč- estvovali su mladi iz cijeloga svijeta koji pohađaju Koledž Ujedinjenog svije- ta u gradu na Neretvi.Uz brojne transp- arente i povike na trenutak su zbunili Mostarce,ali su na svojstven način uk- azali na štetni utjecaj klimatskih pr- omjena sa željom da svi građani podignu svijest o globalnom zatopljavanju.prethodna    <<  1  >>    slijedeća