137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 121.1 BUDIMŠEŠTA, 21. novembra Delegacija Ministarstva odbrane i Oru- žanih snaga Bosne i Hercegovine, koju predvodi ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, boravi u službenoj posjeti Ministarstvu odbrane Mađarske. Službena posjeta delegacije Ministar- stva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Ministarstvu odbrane Mađa- rske realizira se na osnovu Plana bila- teralne vojne saradnje između Minista- rstva odbrane BiH i Ministarstva odbra- ne Mađarske za 2019. godinuprethodna    <<  1  >>    slijedeća