137_0001.htm138_0001.htm139_0001.htm100_0001.htm 125.1 NEW YORK, 21. novembra Članovi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kritizirali su objavu Sjedinje- nih Američkih Država da jevrejska naselja na okupiranoj teritoriji više ne smatraju kršenjem međunarodnog prava. Oni su naglasili da su jevrejska naselja nelegalna i da podrivaju poten- cijalno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dvije države. Mjesečnim sastankom Vijeća sigurnosti UN-a, posvećenom Bliskom istoku, održa- nom samo dva dana nakon što je državni sekretar SAD-a Majk Pompeo to objavio, dominirala je negativna reakcija na novu američku politiku.prethodna    <<  1  >>    slijedeća