177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 180.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 23. oktobra Jedanaesta klupska izložba Foto-video kluba  Valter  bit će otvorena 24. oktobra u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Bit će izloženo 30 radova od 11 autora, članova Udruženja. Također, bit će do- dijeljene i nagrade i pohvale autorima za najbolje fotografije. Radovi su re- zultat višegodišnjeg bavljenja tom di- sciplinom grupe profesionalnih fotogra- fa i entuzijasta. Autori fotografija su Amir Čengić, Edis Halimanović, Goran Turković, Mirna Dervišević, Sead Šaši- varević, Kemal Bećirević, Kenan Spaho, Muhamed Borović, Senad Tahmaz, Srđan Dunđerović i Zenir Šuko. Izložba će biti otvorena sedam dana od dana otvorenja.prethodna    <<  1  >>    slijedeća