532_0001.htm533_0001.htm534_0001.htm535_0001.htm 531.4 S ČISTITI-dobit,poklon ĆELIJA- znak je kraja vaše A usamljenosti ĆUP-pun para:neko vam nedostaje N prazan:lijepe riječi DAR-primiti:nezadovoljni ste O svojim ljubavnim životom DAVATI-nekome novac:moguć iznena- V dni dobitak DAVLJENJE-znači da ste savladali N neku prepreku DIJAMANT-izgubiti:neko vam je u I nevolji DIM- koji se diže u vis:srećan K porodični životprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >>    slijedeća