536_0001.htm540_0001.htm536_0001.htm540_0001.htm530_0001.htm../100/100_0001.htm../300/300_0001.htm500_0001.htm 535.5 S ŽETVA-sklad u porodici ŽIRAFA-vi žudite za nekim dalekim A prostorima ŽULJ-žalost i neuspjeh, N bolest ŽURBA-žuriš li se u snu:dobit O ćeš goste ŽUTICA-radostan događaj u krugu V porodice ŽRTVOVANJE-ne daj se namamiti N na laskave riječi ŽELJEZO-poštenje I nositi željezo:žalost ŽVAKATI-cilj nećeš postići K    str.540prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća